Po posledních vyšetřeních na onko a plicním se zdá, že patologicky vypadá vše OK, avšak oboustranný zápal plic po operaci, anesteze a následující chemošky zanechaly na plicích větší zásah, než jsem čekal. Proto přišlo od pí. prim. V.  logické doporučení na doplňující lázeňskou léčbu, což mne vůbec, ale opravdu vůbec netěší :-(. Samozřejmě Vám dám vědět, co a jak. Příjemně užívejte krásně dlouhé červnové dny. Ať se Vám daří.